Tuyển dụng 421 việc làm Làm theo giờ trong tháng 06/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 421 việc làm Làm theo giờ trong tháng 06/2019 - Trang 8
Công ty TNHH KAMO
71. Phục Vụ Nhà Hàng Công ty TNHH KAMO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
72. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
73. Tổ Trưởng Phục Vụ Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
74. Nhân Viên Sơ Chế Bếp Sống Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
75. Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
76. Nhân Viên Phụ Nấu Chè Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
77. Phụ Bếp Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
78. Nhân Viên Bếp Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
79. Lễ Tân Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
80. Bảo Vệ Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
81. Nhân Viên Chạy Đồ Nhà Hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
82. Nhân Viên Rửa Bát Nhà Hàng Công ty TNHH Dịch Vụ Trâu Ngon
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH TM&DV Beuty Lanamy
83. Nhân Viên Bán Hàng Part - Time Công ty TNHH TM&DV Beuty Lanamy
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty DFS Việt Nam
84. Tư Vấn Bán Hàng (Business Consultant) Công Ty DFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Terracotta Hotels & Resort
85. Nhân Viên Buồng Phòng (Housekeeping Attendant) Terracotta Hotels & Resort
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn La Casa Hanoi
86. Nhân Viên Phục Vụ Part Time Khách sạn La Casa Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn La Casa Hanoi
87. Nhân Viên Buồng Phòng Khách sạn La Casa Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn La Casa Hanoi
88. Nhân Viên Phục Vụ Nhà Hàng Khách sạn La Casa Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn La Casa Hanoi
89. Nhân Viên Vệ Sinh Khu Vực Chung Khách sạn La Casa Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn La Casa Hanoi
90. Lễ Tân (Reception) Khách sạn La Casa Hanoi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat