Tuyển dụng 250 việc làm tại Kiên Giang trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 250 việc làm tại Kiên Giang trong tháng 07/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR
1. Nhân Viên Tư Vấn Bất Động Sản CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC PQR
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
2. Ca Trưởng Bộ Phận Phòng ( House keeping Captain ) Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
3. Nhân Viên Bảo Vệ ( Security ) Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
4. Nhân Viên Buồng Phòng Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
5. Nhân Viên Kỹ Thuật Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 10 triệu VNĐ
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
6. Bếp Chính ( Commis 1) Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
7. Nhân Viên Kế Toán Doanh Thu ( Income Office ) Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 8 triệu VNĐ
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
8. Nhân Viên Pha Chế Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
9. Giám Sát Nhà Hàng (F&B Supervisor) Tom Hill Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
10. Nhân Viên Đánh Sàn The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
11. Nhân Viên Kỹ Thuật The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
12. Nhân Viên Bếp Canteen The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 7 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
13. Trưởng Phòng Kinh Doanh (Sales Manager) The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
14. Nhân Viên Buồng Phòng The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
15. Bảo Vệ The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
16. Nhân Viên Kế Toán The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
17. Nhân Viên Lễ Tân ( Nam ) The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
18. Nhân Viên Lễ Tân Spa The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
The Shells Resort & Spa Phú Quốc
19. Giám Sát Spa The Shells Resort & Spa Phú Quốc
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Premier Village Phú Quốc Resort
20. Nhân Viên Lễ Tân (Central Intelligent Attendant) Premier Village Phú Quốc Resort
 • Địa điểm:
  Kiên Giang
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Chat