Tuyển dụng 2504 việc làm Nhân Sự/Hành Chính trong tháng 06/2019 - Trang 3

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 2504 việc làm Nhân Sự/Hành Chính trong tháng 06/2019 - Trang 3
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
21. Quản Lý Học Vụ Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
22. Quản Lý Nhân Sự Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
HerosGym
23. Lễ Tân HerosGym
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  4 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử Hoàn kiếm
24. Nhân Viên Hành Chính Công ty TNHH Điện tử Hoàn kiếm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
TNHH Bách Phúc Thảo
25. Nhân Viên Hàng Chánh Văn Phòng TNHH Bách Phúc Thảo
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty cổ phần nhân lực IPM Việt Nam
26. Nhân Viên Tuyển Dụng - Tư Vấn Công ty cổ phần nhân lực IPM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/06/2019
 • Mức lương:
  4 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
27. Chuyên Viên Đào Tạo Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kim Loại Màu và Nhựa Đồng Việt
28. Nhân Viên Lễ Tân Công ty Cổ phần Kim Loại Màu và Nhựa Đồng Việt
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
MioGo Vietnam
29. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự MioGo Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư TDI
30. Phụ Trách Nhân Sự Công ty Cổ phần Đầu tư TDI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CP TM ABA Cooltrans
31. Lễ Tân Công ty CP TM ABA Cooltrans
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
33. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Tiếp vận và Vận tải Á Âu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần ADT Quốc Tế
35. Chuyên Viên Tuyển Dụng Công ty Cổ Phần ADT Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Tuấn 123 - Bất động sản Tuấn 123
36. Nhân Viên Bán Thời Gian Công ty Cổ Phần Tuấn 123 - Bất động sản Tuấn 123
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
37. Nhân Viên Lễ Tân Nhà Hàng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh
38. Nhân Viên Lễ Tân (Receptionist) Công ty Cổ Phần Đầu Tư Kỹ Thuật Berjaya Gia Thịnh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Phương Chi
39. Nhân Viên Quản Lý Thông Tin Hình Ảnh Sản Phẩm Công ty TNHH Phần mềm Phương Chi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phần mềm Phương Chi
40. Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu Tiếng Anh Cho Đối Tác Công ty TNHH Phần mềm Phương Chi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Chat