Tuyển dụng 188 việc làm tại Hải Dương trong tháng 08/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 188 việc làm tại Hải Dương trong tháng 08/2019
Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
1. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Tổ Chức Giáo Dục AVT Education
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chemilens Việt Nam
2. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Chemilens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn
3. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH Tập đoàn Lam Sơn
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
4. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
5. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
6. Kỹ Sư Cơ Khí - Tự Động Hóa - Hàn Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
7. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
8. Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
9. Nhân Viên IT - Phần Mềm Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
10. Nhân Viên Quản Lý Nguyên Vật Liệu Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
11. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
12. Nhân Viên Triển Khai Và Theo Dõi Sản Xuất Thử Cho Model Mới Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
13. Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
14. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
15. Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Khu Vực Hải Dương Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Chemilens Việt Nam
16. Quản Lý IT Công ty TNHH Chemilens Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Worklink Vietnam- VGC Group
17. Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng Worklink Vietnam- VGC Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 46 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Le & Associates
18. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Khu Vực Công ty Cổ phần Le & Associates
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
19. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công Ty CP Nhựa An Phát Xanh
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
20. Quản Đốc Xưởng May Công Ty TNHH Sợi Vĩ Sơn
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  19 - 20 triệu VNĐ
Chat