Tuyển dụng 319 việc làm Trưởng Phòng Hành Chính trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH Hoa San
1. Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Hoa San
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
2. [Mazda Lê Văn Lương] Trưởng Nhóm Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần AHCOM Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Cam Ranh Mystery Villas
4. Front Office Manager Cam Ranh Mystery Villas
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Trưởng Bộ Phận Tổng Vụ (Hành Chính Nhân Sự) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
6. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
7. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH SX TM DV May Phước Sơn
 • Địa điểm:
  Bình Định
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
11. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
13. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Quản Lý Tòa Nhà Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH thể thao Global
14. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH thể thao Global
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nội Thất Sáng Tạo Cao Phong Việt Nam
15. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Nội Thất Sáng Tạo Cao Phong Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Vệ An Ninh Thắng Lợi
20. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty Bảo Vệ An Ninh Thắng Lợi
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat